کاربینو، میزکاری نو...
هر مترجم و تای‍پیست یک میزکار

15 درصد تخفیف

جشنواره ویژه برای مدت محدود

تمامی امکانات سامانه را یک ماه رایگان استفاده کنید!

از ۱ تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

سهولت دریافت هزینه از مشتری از طریق درگاه بانکی و تسویه منظم

امکان ارتقای بسته‌های انتخابی در هر زمان تنها با پرداخت مابه‌التقاوت

به‌روزرسانی رایگان تمامی بسته‌ها شامل رفع اشکالات و افزودن امکانات جدید

بسته رایگان
 1. صفحه اختصاصی (زیردامنه)
 2. دریافت و مدیریت ترجمه و تایپ
 3. مدیریت مشتریان
 4. درگاه پرداخت غیرمستقیم
 5. اطلاع‌رسانی ایمیلی و پیامکی
 6. پشتیبانی (تیکت)
 7. حساب اعتباری مشتریان
 8. مدیریت تخفیف‌ها
 9. قسط‌بندی فاکتورها
 10. مدیریت آزادکاران
 11. کارشناسی سفارشات
بسته ویژه مترجمین
 1. صفحه اختصاصی (زیردامنه)
 2. دریافت و مدیریت ترجمه
 3. مدیریت مشتریان
 4. درگاه پرداخت غیرمستقیم
 5. اطلاع‌رسانی ایمیلی و پیامکی
 6. پشتیبانی (تیکت)
 7. حساب اعتباری مشتریان
 8. مدیریت تخفیف‌ها
 9. قسط‌بندی فاکتورها
 10. مدیریت آزادکاران
 11. کارشناسی سفارشات
بسته ویژه تایپیست‌ها
 1. صفحه اختصاصی (زیردامنه)
 2. دریافت و مدیریت تایپ
 3. مدیریت مشتریان
 4. درگاه پرداخت غیرمستقیم
 5. اطلاع‌رسانی ایمیلی و پیامکی
 6. پشتیبانی (تیکت)
 7. حساب اعتباری مشتریان
 8. مدیریت تخفیف‌ها
 9. قسط‌بندی فاکتورها
 10. مدیریت آزادکاران
 11. کارشناسی سفارشات
بسته جامع آزادکاران
 1. صفحه اختصاصی (زیردامنه)
 2. دریافت و مدیریت ترجمه و تایپ
 3. مدیریت مشتریان
 4. درگاه پرداخت غیرمستقیم
 5. اطلاع‌رسانی ایمیلی و پیامکی
 6. پشتیبانی (تیکت)
 7. حساب اعتباری مشتریان
 8. مدیریت تخفیف‌ها
 9. قسط‌بندی فاکتورها
 10. مدیریت آزادکاران
 11. کارشناسی سفارشات
پلان ترجمه سازمانی
 1. صفحه اختصاصی (زیردامنه)
 2. دریافت و مدیریت ترجمه
 3. مدیریت مشتریان
 4. درگاه پرداخت غیرمستقیم
 5. اطلاع‌رسانی ایمیلی و پیامکی
 6. پشتیبانی (تیکت)
 7. حساب اعتباری مشتریان
 8. مدیریت تخفیف‌ها
 9. قسط‌بندی فاکتورها
 10. مدیریت آزادکاران
 11. کارشناسی سفارشات
پلان تایپ سازمانی
 1. صفحه اختصاصی (زیردامنه)
 2. دریافت و مدیریت تایپ
 3. مدیریت مشتریان
 4. درگاه پرداخت غیرمستقیم
 5. اطلاع‌رسانی ایمیلی و پیامکی
 6. پشتیبانی (تیکت)
 7. حساب اعتباری مشتریان
 8. مدیریت تخفیف‌ها
 9. قسط‌بندی فاکتورها
 10. مدیریت آزادکاران
 11. کارشناسی سفارشات
پلان جامع سازمانی
 1. صفحه اختصاصی (زیردامنه)
 2. دریافت و مدیریت ترجمه و تایپ
 3. مدیریت مشتریان
 4. درگاه پرداخت غیرمستقیم
 5. اطلاع‌رسانی ایمیلی و پیامکی
 6. پشتیبانی (تیکت)
 7. حساب اعتباری مشتریان
 8. مدیریت تخفیف‌ها
 9. قسط‌بندی فاکتورها
 10. مدیریت آزادکاران
 11. کارشناسی سفارشات

همین الآن وب‌سایت اختصاصی خود را به‌طور رایگان بسازید.