کاربینو، میزکاری نو...
هر مترجم و تای‍پیست یک میزکار

15 درصد تخفیف

جشنواره ویژه برای مدت محدود

تمامی امکانات سامانه را یک ماه رایگان استفاده کنید!

از ۱ تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

سهولت دریافت هزینه از مشتری از طریق درگاه بانکی و تسویه منظم

امکان ارتقای بسته‌های انتخابی در هر زمان تنها با پرداخت مابه‌التقاوت

به‌روزرسانی رایگان تمامی بسته‌ها شامل رفع اشکالات و افزودن امکانات جدید

بسته رایگان
 1. صفحه اختصاصی (زیردامنه)
 2. پارک دومین اختصاصی
 3. دریافت و مدیریت ترجمه
 4. دریافت و مدیریت تایپ
 5. مدیریت مشتریان
 6. درگاه پرداخت غیرمستقیم
 7. اطلاع‌رسانی ایمیلی
 8. اطلاع‌رسانی پیامکی
 9. پشتیبانی (تیکت)
 10. حساب اعتباری مشتریان
 11. مدیریت تخفیف‌ها
 12. قسط‌بندی فاکتورها
 13. مدیریت مترجمین و تایپیست‌ها
 14. کارشناس ارزیابی سفارشات
بسته ویژه مترجمین
 1. صفحه اختصاصی (زیردامنه)
 2. پارک دومین اختصاصی
 3. دریافت و مدیریت ترجمه
 4. دریافت و مدیریت تایپ
 5. مدیریت مشتریان
 6. درگاه پرداخت غیرمستقیم
 7. اطلاع‌رسانی ایمیلی
 8. اطلاع‌رسانی پیامکی
 9. پشتیبانی (تیکت)
 10. حساب اعتباری مشتریان
 11. مدیریت تخفیف‌ها
 12. قسط‌بندی فاکتورها
 13. مدیریت مترجمین و تایپیست‌ها
 14. کارشناس ارزیابی سفارشات
بسته ویژه تایپیست‌ها
 1. صفحه اختصاصی (زیردامنه)
 2. پارک دومین اختصاصی
 3. دریافت و مدیریت ترجمه
 4. دریافت و مدیریت تایپ
 5. مدیریت مشتریان
 6. درگاه پرداخت غیرمستقیم
 7. اطلاع‌رسانی ایمیلی
 8. اطلاع‌رسانی پیامکی
 9. پشتیبانی (تیکت)
 10. حساب اعتباری مشتریان
 11. مدیریت تخفیف‌ها
 12. قسط‌بندی فاکتورها
 13. مدیریت مترجمین و تایپیست‌ها
 14. کارشناس ارزیابی سفارشات
بسته جامع آزادکاران
 1. صفحه اختصاصی (زیردامنه)
 2. پارک دومین اختصاصی
 3. دریافت و مدیریت ترجمه
 4. دریافت و مدیریت تایپ
 5. مدیریت مشتریان
 6. درگاه پرداخت غیرمستقیم
 7. اطلاع‌رسانی ایمیلی
 8. اطلاع‌رسانی پیامکی
 9. پشتیبانی (تیکت)
 10. حساب اعتباری مشتریان
 11. مدیریت تخفیف‌ها
 12. قسط‌بندی فاکتورها
 13. مدیریت مترجمین و تایپیست‌ها
 14. کارشناس ارزیابی سفارشات

همین الآن وب‌سایت اختصاصی خود را به‌طور رایگان بسازید.