کاربینو، میزکاری نو...
هر مترجم و تای‍پیست یک میزکار

15 درصد تخفیف

جشنواره رایگان ویژه نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۷ برای مدت محدود

تمامی امکانات سامانه را یک ماه رایگان استفاده کنید!

هم‌اکنون آغاز کنید

سهولت دریافت هزینه از مشتری از طریق درگاه بانکی و تسویه منظم

امکان ارتقای بسته‌های انتخابی در هر زمان تنها با پرداخت مابه‌التقاوت

به‌روزرسانی رایگان تمامی بسته‌ها شامل رفع اشکالات و افزودن امکانات جدید

بسته رایگان
 1. صفحه اختصاصی (زیردامنه)
 2. دریافت و مدیریت ترجمه و تایپ
 3. مدیریت مشتریان
 4. درگاه پرداخت غیرمستقیم
 5. اطلاع‌رسانی ایمیلی و پیامکی
 6. پشتیبانی (تیکت)
 7. حساب اعتباری مشتریان
 8. مدیریت تخفیف‌ها
 9. قسط‌بندی فاکتورها
 10. مدیریت آزادکاران
 11. کارشناسی سفارشات
بسته ویژه مترجمین
 1. صفحه اختصاصی (زیردامنه)
 2. دریافت و مدیریت ترجمه
 3. مدیریت مشتریان
 4. درگاه پرداخت غیرمستقیم
 5. اطلاع‌رسانی ایمیلی و پیامکی
 6. پشتیبانی (تیکت)
 7. حساب اعتباری مشتریان
 8. مدیریت تخفیف‌ها
 9. قسط‌بندی فاکتورها
 10. مدیریت آزادکاران
 11. کارشناسی سفارشات
بسته ویژه تایپیست‌ها
 1. صفحه اختصاصی (زیردامنه)
 2. دریافت و مدیریت تایپ
 3. مدیریت مشتریان
 4. درگاه پرداخت غیرمستقیم
 5. اطلاع‌رسانی ایمیلی و پیامکی
 6. پشتیبانی (تیکت)
 7. حساب اعتباری مشتریان
 8. مدیریت تخفیف‌ها
 9. قسط‌بندی فاکتورها
 10. مدیریت آزادکاران
 11. کارشناسی سفارشات
بسته جامع آزادکاران
 1. صفحه اختصاصی (زیردامنه)
 2. دریافت و مدیریت ترجمه و تایپ
 3. مدیریت مشتریان
 4. درگاه پرداخت غیرمستقیم
 5. اطلاع‌رسانی ایمیلی و پیامکی
 6. پشتیبانی (تیکت)
 7. حساب اعتباری مشتریان
 8. مدیریت تخفیف‌ها
 9. قسط‌بندی فاکتورها
 10. مدیریت آزادکاران
 11. کارشناسی سفارشات
پلان ترجمه سازمانی
 1. صفحه اختصاصی (زیردامنه)
 2. دریافت و مدیریت ترجمه
 3. مدیریت مشتریان
 4. درگاه پرداخت غیرمستقیم
 5. اطلاع‌رسانی ایمیلی و پیامکی
 6. پشتیبانی (تیکت)
 7. حساب اعتباری مشتریان
 8. مدیریت تخفیف‌ها
 9. قسط‌بندی فاکتورها
 10. مدیریت آزادکاران
 11. کارشناسی سفارشات
پلان تایپ سازمانی
 1. صفحه اختصاصی (زیردامنه)
 2. دریافت و مدیریت تایپ
 3. مدیریت مشتریان
 4. درگاه پرداخت غیرمستقیم
 5. اطلاع‌رسانی ایمیلی و پیامکی
 6. پشتیبانی (تیکت)
 7. حساب اعتباری مشتریان
 8. مدیریت تخفیف‌ها
 9. قسط‌بندی فاکتورها
 10. مدیریت آزادکاران
 11. کارشناسی سفارشات
پلان جامع سازمانی
 1. صفحه اختصاصی (زیردامنه)
 2. دریافت و مدیریت ترجمه و تایپ
 3. مدیریت مشتریان
 4. درگاه پرداخت غیرمستقیم
 5. اطلاع‌رسانی ایمیلی و پیامکی
 6. پشتیبانی (تیکت)
 7. حساب اعتباری مشتریان
 8. مدیریت تخفیف‌ها
 9. قسط‌بندی فاکتورها
 10. مدیریت آزادکاران
 11. کارشناسی سفارشات

همین الآن وب‌سایت اختصاصی خود را به‌طور رایگان بسازید.